Wat zijn de blok leerdoelen?

  • Efficiënt organiseren van leeractiviteiten en realiseren van een gedegen klassenmanagement 
  • Realiseren van betekenisvolle en gefaseerde instructie
  • Realiseren van een positieve opvoedingsrelatie met leerlingen
  • Realiseren van een sociaal-emotioneel veilig leerklimaat voor leerlingen
  • Het professioneel samenwerken met medestudenten en begeleiders

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb